Lng9p690
 
Обирай нерухомість свідомо
       Реклама та сервiси на порталi sent e-mail          вниз   
  

Вiзитка ПП "Експертзабезпечення"

 ЛОГО
ПП "Експертзабезпечення"

Адреса:   Київ, 15, оф. 54

Teлефон(и): 044-223-0251, 067-407-2765, 044-223-0261
E-mail: expertz@ukr.net
Сайт:    показать сайт

Основний профiль:   Консалтингова фiрма
 
Lng9p690
Детальнiше:  Експертна оцiнка: нерухомого майна (в т. ч. для цiлей оподаткування), земельних дiлянок, автотранспорту, спецтехнiки, обладнання, бiзнесу, ЦМК, цiнних паперiв, майнових прав, збиткiв вiд нанесення матерiальних втрат (ДТП, залиття, пожежа, противоправнi дiї), тощо.