Lng9p690
 
Обирай нерухомість свідомо
       Реклама та сервiси на порталi sent e-mail          вниз   
  

Закордонна нерухомiсть

Lng9p690  
Нерухомiсть по країнам
img   Австрiя 2     img   Албанiя 3     img   Англiя 3     img   Бiлорусiя 27    
img   Болгарiя 140     img   Угорщина 47     img   Нiмеччина 4     img   Грецiя 19    
img   Грузiя 70     img   Домiнiкана 3     img   Єгипет 50     img   Iсландiя 1    
img   Iспанiя 192     img   Iталiя 31     img   Кiпр 50         Колумбiя 3    
img   Латвiя 12     img   Литва 3     img   Мексика 1     img   Молдова 1    
    Норвегiя 1     img   ОАЕ 6     img   Панама 1     img   Польша 34    
img   Португалiя 3     img   Росiя 26     img   США 265     img   Сербiя 3    
img   Словакiя 6     img   Таїланд 2     img   Турцiя 77     img   Фiнляндiя 1    
img   Францiя 3     img   Хорватiя 4     img   Чорногорiя 10     img   Чехiя 20    
Як додати країну ?
 

 

Купуючи нерухомiсть за кордоном, жителi України керуються, зазвичай, двома цiлями: полiпшення умов життя та iнвестицiйнi внески, тобто збереження й збiльшення капiталу через купiвлю об'єктiв нерухомостi.

Iнвестицiї в нерухомiсть за кордоном як i ранiше характеризируються безпекою й високою прибутковiстю. Безумовно, для вкладення грошей у закордонну нерухомiсть краще вибирати країну зi стабiльним економiчним розвитком, де коливання цiн набагато нижче, чим в Українi. Особливо важлива економiчна стабiльнiсть країни, у випадку придбання закордонної нерухомостi як довгострокову iнвестицiю. Зберегти капiтал, купуючи нерухомiсть у таких країнах набагато легше, адже їхнiй ринок пiддається бiльш точному прогнозу.

Якщо покупець прагне примножити вкладенi кошти, здобуваючи нерухомiсть за рубежем, фахiвцi можуть пiдiбрати країну, де за прогнозами вартiсть нерухомостi буде зростати. На вiдмiну вiд придбання нерухомостi в Українi, де можна обiйтися без посередникiв, купiвля закордонної нерухомостi вимагає послуг фахiвця. При цьому варто вибирати агенцiю, яка має досвiд роботи в сферi нерухомостi конкретної країни. Дуже важливо також знати вiзової режим країни, податки, якi прийде заплатити при придбаннi й на змiст закордонної нерухомостi.

Нерухомiсть за кордоном - гарна можливiсть знизити ризики втрати капiталу через диверсифiкованiсть вкладень, тобто розподiл їх на нерухомiсть у рiзних країнах.

Оренда нерухомостi за рубежем (у тому числi i посуточна) є прекрасною альтернативою для самостiйного вiдпочинку без залучення туристичних фiрм.

Читати повністю »

 

  
Топ фiрм
 
Курси валют
$   25.97 грн. 25.90 грн.
Є   29.76 грн. 29.97 грн.
Курси валют