Lng9p690
 
Обирай нерухомість свідомо
       Реклама та сервiси на порталi sent e-mail          вниз   
  

Закордонна нерухомiсть

Lng9p690  
Нерухомiсть по країнам
img   Австрiя 2     img   Албанiя 3     img   Бiлорусiя 24     img   Болгарiя 70    
img   Угорщина 47     img   Нiмеччина 6     img   Грецiя 25     img   Грузiя 47    
img   Єгипет 46     img   Iсландiя 1     img   Iспанiя 191     img   Iталiя 29    
img   Кiпр 56         Колумбiя 3     img   Латвiя 14     img   Литва 4    
img   Мексика 1     img   Молдова 2     img   ОАЕ 4     img   Польша 29    
img   Португалiя 2     img   Росiя 26     img   США 395     img   Сербiя 2    
img   Словакiя 1     img   Таїланд 4     img   Турцiя 65     img   Фiнляндiя 1    
img   Францiя 3     img   Хорватiя 10     img   Чорногорiя 18     img   Чехiя 21    
Як додати країну ?
 

 

Купуючи нерухомiсть за кордоном, жителi України керуються, зазвичай, двома цiлями: полiпшення умов життя та iнвестицiйнi внески, тобто збереження й збiльшення капiталу через купiвлю об'єктiв нерухомостi.

Iнвестицiї в нерухомiсть за кордоном як i ранiше характеризируються безпекою й високою прибутковiстю. Безумовно, для вкладення грошей у закордонну нерухомiсть краще вибирати країну зi стабiльним економiчним розвитком, де коливання цiн набагато нижче, чим в Українi. Особливо важлива економiчна стабiльнiсть країни, у випадку придбання закордонної нерухомостi як довгострокову iнвестицiю. Зберегти капiтал, купуючи нерухомiсть у таких країнах набагато легше, адже їхнiй ринок пiддається бiльш точному прогнозу.

Якщо покупець прагне примножити вкладенi кошти, здобуваючи нерухомiсть за рубежем, фахiвцi можуть пiдiбрати країну, де за прогнозами вартiсть нерухомостi буде зростати. На вiдмiну вiд придбання нерухомостi в Українi, де можна обiйтися без посередникiв, купiвля закордонної нерухомостi вимагає послуг фахiвця. При цьому варто вибирати агенцiю, яка має досвiд роботи в сферi нерухомостi конкретної країни. Дуже важливо також знати вiзової режим країни, податки, якi прийде заплатити при придбаннi й на змiст закордонної нерухомостi.

Нерухомiсть за кордоном - гарна можливiсть знизити ризики втрати капiталу через диверсифiкованiсть вкладень, тобто розподiл їх на нерухомiсть у рiзних країнах.

Оренда нерухомостi за рубежем (у тому числi i посуточна) є прекрасною альтернативою для самостiйного вiдпочинку без залучення туристичних фiрм.

Читати повністю »

 

  
Топ фiрм
 
Курси валют
$   26.22 грн. 26.23 грн.
Є   31.37 грн. 31.31 грн.
Курси валют