Lng9p690
 
Обирай нерухомість свідомо
       Реклама та сервiси на порталi sent e-mail          вниз   
  

Оренда нерухомостi "РегiонIнвест"

 
  оренда квартир оренда квартирУкраїна  (-)квартири посуточно квартири посуточноУкраїна  (-)
  оренда офiсів оренда офiсівУкраїна  (-)оренда будинкiв оренда будинкiвУкраїна  (-)
  оренда торгових оренда торговихУкраїна  (-)оренда гаражiв оренда гаражiвУкраїна  (-)
  оренда складів оренда складівУкраїна  (-) 
Lng1p128
 

 

  
Курси валют
$   27.69 грн. 27.65 грн.
Є   32.55 грн. 32.58 грн.
Курси валют
 
 
Статистика цiн
Київ.   Оренда.   Realt.ua
Датаофiси
$ / кв.м
квартири
$ / кв.м
  5.08.2020 18.26 9.48
Змiна цiни в порiвняннi з :
  1.08.2020 hight 0.49%hight 1.17%
  1.01.2020 low 19.3%low 13.2%
  1.01.2019 low 8.60%hight 2.93%