Lng9p690
 
На головну сторiнку "НЕРУХОМIСТЬ"
     19.07.2024 / 10:01               go to ru
Tri
P-t_4p
Додати нерухомiсть
 Реєстрацiя               Забув логiн/пароль
  25. 3_Index...

...Цей раздiл в даний момент на реконструкцiї !!!

       Реклама та сервiси на порталi sent e-mail     НЕРУХОМIСТЬ - для друку     вниз   
  

В судi узагальнили практику щодо права власностi на житло

img 94696

  Практику застосування судами законодавства, яке регулює право приватної власностi на житловий будинок, узагальнили в Iллiнецькому районному судi Вiнницької областi.

 

  В результатi були розробленi рекомендацiї, яких доцiльно дотримуватись у судах першої iнстанцiї пiд час розгляду зазначеної категорiї справ.

При визначеннi предмета доказування у вiдповiдних справах необхiдно керуватися нормами матерiального права, що регулюють такi вiдносини. Предмет доказування визначає пiдстави позовних вимог i заперечень проти цих вимог, на пiдтвердження яких сторони у справi подають докази. Право власностi, за нормами ст.376 ЦК, може бути визнано лише на об’єкт, завершений будiвництвом.

Суд не повинен замiняти органи, зобов’язанi видавати дозволи на будiвництво й узгоджувати забудови; визнання права власностi на самочинне будiвництво в судовому порядку має залишатися винятковим способом захисту права. Тому судам необхiдно з’ясовувати, чи звертався позивач до компетентних органiв стосовно узаконення самочинного будiвництва, чи була вiдмова у вирiшеннi цього питання.

Судам слiд мати на увазi, що в разi визнання вiдповiдачем позову суд ухвалює рiшення про його задоволення лише у випадках наявностi для цього законних пiдстав. Якщо визнання вiдповiдачем позову суперечить закону або порушує права, свободи чи iнтереси iнших осiб, суд вiдмовляє у прийняттi такого визнання i продовжує розгляд справи.

Вiдповiдно до чч.1, 2 ст.331 ЦК, ч.1 ст.182 ЦК право власностi на новозбудоване нерухоме майно виникає в особи, яка створила це майно, пiсля закiнчення будiвництва об’єкта нерухомостi, введення його в експлуатацiю, отримання свiдоцтва про право власностi та реєстрацiї права власностi.

А до цього право власностi iснує лише на матерiали, обладнання та iнше майно, використане в процесi будiвництва, адже ст.331 ЦК не передбачено можливостi визнання права власностi на недобудоване нерухоме майно в судовому порядку.

При цьому, визнаючи право власностi на матерiали чи обладнання, суд у своєму рiшеннi має вказати їх.
 

Взято iз :   http://legalans.com/    

 

Дата :   27.12.2014    

Просмотров :   20    

  Усi новини    


Додатково по цiй рубрицi :   
 
Мешканцям кiровоградських гуртожиткiв доведеться почекати з приватизацiєю власних примiщень.  
Сколько стоит снять квартиру на Новый год в городах Украины  
В Украине хотят ввести обязательную сертификацию энергоэффективности зданий  
Что будет с ценами на недвижимость в 2015 году?  
Девелопмент в Украине приблизился к европейским стандартам  
 

 

 

 

 

 

  
Пiдписка на новини та статтi
 
Новини та статтi по рубрикам